Ve školním roce 2018/2019 darovala firma Škoda Auto a.s., za účelem podpory technického vzdělávání dětí a žáků naší mateřské a základní školy, finanční dar 100 000 Kč

Z této částky jsme zakoupili polytechnické stavebnice a pomůcky pro badatelskou činnost v MŠ, ZŠ i ŠD. Žáci základní školy se vypravili do zážitkových parků na Dolní Moravě a největší část darovaných finančních prostředků jsme použili na přestavbu kůlny, ze které tak vznikla jednoduchá venkovní učebna.