Ve školním roce 2018/2019 darovala firma Škoda Auto a.s., za účelem podpory technického vzdělávání dětí a žáků naší mateřské a základní školy, finanční dar 100 000 Kč

Z této částky jsme zakoupili polytechnické stavebnice a pomůcky pro badatelskou činnost v MŠ, ZŠ i ŠD. Žáci základní školy se vypravili do zážitkových parků na Dolní Moravě a největší část darovaných finančních prostředků jsme použili na přestavbu kůlny, ze které tak vznikla jednoduchá venkovní učebna.

Ve školním roce 2019/2020 darovala firma Škoda Auto a. s. naší škole finanční dar ve výši 70 000 Kč, který byl určen na podporu strategického plánování, materiálního a technického vybavení a zkvalitnění polytechnického a digitálního vzdělávání dětí a žáků.

Ve školním roce 2020/2021 nám firma Škoda Auto a. s. poskytla opět finanční dar ve výši 70 000 Kč, který byl tentokrát určen na pořízení PC pro žáky školy k zajištění kvalitnější výuky informatiky a na další vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti digitální gramotnosti.