Projekt ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 3 CZ.02.3X/0.0/0.0/20_080/0022457

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, projektová výuka, osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Délka projektu: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Výše poskytnuté dotace: 211 352,00 Kč

Aktivity pro mateřskou školu:

3.I/9 Projektový den ve výuce (4 šablony)

3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol (4 šablony)

Aktivity pro základní školu:

3.II/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol (4 šablony)

3.II/10 Klub pro žáky školy (2x Čtenářský klub, 2x Klub deskových her)

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 Projektový den ve výuce (4 šablony)