Školní jídelna při základní škole a mateřské škole nabízí vaření obědů do jídlonosičů. Cena jednoho oběda činí 69,- Kč.

Vaříme domácí stravu zdravě a chutně dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování.

Odhlašování obědů na čísle 736 629 575 – MŠ + kuchyň

Kuchařka:  Hana Horáková

Vedoucí stravování:  Andrea Kalousová   

Kontakty:  andreakalousova@seznam.cz

                  775 175 524