Školní jídelna při základní škole a mateřské škole nabízí vaření obědů do jídlonosičů. Cena jednoho oběda činí 69,- Kč 

(od 1. 9. 2020).

Vaříme domácí stravu zdravě a chutně dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování.

Odhlašování obědů na čísle 736 629 575 – MŠ + kuchyň

Kuchařka:  Dagmar Hejlková

Vedoucí stravování:  Andrea Kalousová   

Kontakty:  andreakalousova@seznam.cz

                  775 175 524

Zálohový systém

Přihlášky

Alergeny