2. pol. šk. roku 2022 – 2023
3. 2. – Pololetní prázdniny
17. 2. – Masopustní karneval
21. 2. – Projektové vyučování Masopust
27. 2. – 3. 3. – Jarní prázdniny
13. 3.  – Den otevřených dveří (7.45 – 15 hod.)
16. 3. – Návštěva divadelního představení “Michal je kvítko” ve Vamberku
20. 3. – Den otevřených dveří (8 – 16 hod.)
  – Projektové vyučování Den vody
29. 3. – Rodičovské schůzky
30. -31. 3. – Projektové vyučování ke Dni dětské knihy + Pohádková noc
3. 4. – Zápis do 1. ročníku (od 14 hod.)
6. 4. – Velikonoční prázdniny
13. 4. MŠ +ZŠ – Návštěva divadelního představení “Pozpívejme si, děti” ve Vamberku
20. – 21. 4.

– Projektové vyučování Den Země

21. 3. – Edukační program “Skokem lesem” v Rychnově n. Kn.

2. 5. – Zápis pro školní rok 2023 – 2024
10. 5. ZŠ + MŠ – Návštěva divadelního představení “Do hajan” ve Vamberku