1. pol. šk. roku 2022 – 2023
1. 9.

ZŠ – slavnostní zahájení školního roku od 7. 50 hod. v jednotlivých třídách:

  1. ročník – s rodiči do 8. 30 hod.
  2.  – 5. ročník – do 9. 30 hod., provoz školní družiny do oběda (cca 12 hod. ve školní jídelně)                        
5. 9. – Rodičovská schůzka (bez rodičů nových dětí a předškoláků) – od 16 hod. v budově MŠ
7. 9.  – Rodičovská schůzka pro rodiče předškoláků – od 16 hod. v budově MŠ
8. 9.  ZŠ + předškoláci MŠ – Zahájení plaveckého výcviku v bazénu v RK – pokračování každý čtvrtek od 8 hod. (celkem 10 lekcí)
14. 9. – Rodičovské schůzky (a volba zástupců rodičů do Školské rady) – od 15. 30 hod. 
19. 9. – návštěva výstavy AkvaEXPO v Rychnově nad Kněžnou
20. 9. – návštěva výstavy AkvaEXPO v Rychnově nad Kněžnou
5. 10. MŠ + ZŠ – návštěva divadelního představení “Lotrando a Zubejda” ve Vamberku 
25. 10. – Projektové vyučování Halloween
26. + 27. 10. – Podzimní prázdniny
2. 11.  – návštěva divadelního představení “Kosí bratři” ve Vamberku
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
25. 8. Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí – od 1. 9. 2022 (od 16 hod. v budově MŠ)