Poskytnuté finanční prostředky jsou použity za účelem doučování potřebných žáků, na individuální nebo skupinové doučování.