2020/2021 – 1. pololetí

Název zájmové aktivityDen a čas konáníVedoucí
     Sportovní klub(1. – 5. roč.) čtvrtek13.15 – 14 hod.(14 – 14.45 hod.) *Mgr. Jana Smutná
Čtenářský klub** úterý13 – 14 hod.Mgr. Jindřiška Klugerová

*  Při velkém počtu přihlášených bude kroužek rozdělen na dvě skupiny.

**  Pouze pro žáky přihlášené v minulém školním roce: klub je financovaný z tzv. Šablon a pro splnění dané šablony musí proběhnout 16 setkání. Z důvodu uzavření škol nebylo možné ve druhém pololetí minulého školního roku tuto aktivitu dokončit. Proto ji dokončíme v tomto školním roce.                                                                                            

                                                                                                                                                         Děkujeme za pochopení