Putování po ostrovech 2023 – 2024

Napříč všemi ročníky jsme se pustili do celoročního projektu Putování po ostrovech. Deset měsíců školního roku pro nás znamená deset témat a také deset ctností – obyvatelé každého ostrova jsou experti právě na jednu, se kterou se seznamujeme a ve které se zdokonalujeme my všichni. 

Děti byly pasovány na poutníky po ostrovech, dospělí potom na průvodkyně po ostrovech. Moc se těšíme, co všechno na ostrovech zažijeme a kam nás ostrovy s jejich ctnostmi posunou.

CELÉ  ČESKO  ČTE  DĚTEM

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. 

My neříkáme “Jdi a čti si!”, ale “Pojď, budu ti  číst”.

Stačí 20 minut denně. Každý den.

rodina-na-kole_big-2.jpg

Podporujeme čtenářskou gramotnost

Jsme členy Klubu mladých čtenářů Albatrosu a Knižního klubu Fragment a Grada. Posláním těchto klubů je vzbudit u dětí zájem o čtení. 

Žáci mají možnost si prostřednictvím školy objednávat knižní tituly i multimédia za příznivé klubové ceny.   

Život  dětem     

Fond  Sidus

CPK CHRPA – Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci

Žáci se do projektů zapojují zakoupením drobných předmětů s logem.

Výtěžky ze sbírek jsou odesílány na konta těchto sdružení. 

OVOCE  DO  ŠKOL         

Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

ovoce-do-skol.jpg

MLÉKO DO ŠKOL

Cílem projektu je napomáhat zvýšení konzumace mléka a neslazených mléčných výrobků, které jsou svým obsahem bílkovin, vitamínů, vápníku a dalších minerálních látek důležité pro zdravý růst dítěte.

PLANETA  ZEMĚ  3000 

Planeta Země 3000 je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt pro žáky. Skládá se z jednotlivých vzdělávacích programů, jejichž prezentace probíhají formou multimediálních projekcí poutavých fotografií i videosekvencí, doprovodných autentických zvuků, hudby a naživo komentovaným výkladem. Programy přibližují žákům a studentům křehkost života, krásu i problémy naší planety a život obyvatel nejrůznějších zemí. Napomáhají tak k poznání a porozumění nejcennějšího místa, na kterém je nám dovoleno žít, naší planety Země. 

planetazeme3000.jpg

ŠKOLA  V  PŘÍRODĚ

Každoročně v červnu jezdíme od pondělí do pátku na tzv. Školu v přírodě (Pobyt žáků ve zdravotně příznivém prostředí). Děti tráví značnou část dne v přírodním prostředí, kde mají dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, což zvyšuje jejich tělesnou zdatnost. Upevňují si správné hygienické návyky a učí se postarat se samy o sebe bez pomoci rodičů. Odpočinou si od zaběhnutého školního stereotypu, odpoutají se od každodenních starostí a získají nevšední zážitky v kolektivu svých kamarádů. Poznají také nová místa, která by třeba jindy nenavštívily. Učí se vnímat přírodu a utváří si správný vztah k životnímu prostředí.

pohlednice.jpg

SAZKA  OLYMPIJSKÝ  VÍCEBOJ

Sazka Olympijský víceboj nabízí sportovní náplň pro všechny děti. Ať už školáky povzbudí ke sportování pro radost nebo v nich probudí touhu ukázat sportovní talent, hlavní je, aby se sport stal přirozenou součástí zdravého životního stylu dětí. Všechny zapojené děti obdrží sportovní vysvědčení, které jim ukáže jejich silné sportovní stránky. Motivací je také setkání s olympioniky nebo možnost probojovat se až do republikového finále.

Informační leták PDF

sazka-viceboj.jpg
0317_0001.jpg

OLYMPIÁDA  MALOTŘÍDNÍCH  ŠKOL

Již od roku 1996 se účastníme sportovní Olympiády malotřídních škol z blízkého okolí. V pořádání se školy každým rokem střídají. Žáci soutěží v tradičních sportovních disciplínách, které vyhovují podmínkám dané školy.

Zapojeny jsou:  ZŠ Roveň,  ZŠ Záměl,  ZŠ Rybná nad Zdobnicí,  

                        ZŠ Bohousová,  ZŠ Potštejn,  ZŠ Lhoty u Potštejna

p1370612.jpg

PLAVECKÝ  VÝCVIK

plavani.jpg

Každý rok se účastníme plaveckého výcviku (ZŠ + MŠ předškoláci).

MLADÝ  TECHNIK

Cílem projektu je rozvoj technického myšlení žáků pomocí stavebnice MERKUR. 

Projekt “Mladý technik” byl realizován v roce 2013 za finanční pomoci společnosti ŠKODA AUTO a. s. v rámci grantového programu “Popularizace technického vzdělávání na základních školách” a rozpočtu Města Rychnov nad Kněžnou.