sportujveskole.jpg
centrasportu.jpg

Sportuj ve škole / Hodina pohybu navíc 

Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví – takhle probíhá “Sportuj ve škole” na 1000 školách! Před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.

Lekce “Sportuj ve škole” probíhají jednu až tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři, trenéři, aprobovaní učitelé 1. a 2. stupně ZŠ či družinářky, kteří si užívají práci s dětmi. 

Projekt “Sportuj ve škole” navazuje na pokusné ověřování programu s názvem “Hodina pohybu navíc”, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

Více informací o projektu naleznete na webu www.sportujveskole.cz.

Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR) je multisportovní zapsaný spolek, který iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech. Od ostatních sportovních sdružení se odlišuje tím, že akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách.

Činnost asociace zajištují převážně odborníci z řad učitelů, rodičů a trenérů, kteří jako vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo působí na děti a mládež na základních a středních školách. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji ve svém volném čase.

AŠSK ČR je partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jiných významných sportovních organizací. Zároveň je AŠSK ČR oficiálním zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci školního sportu (ISF), která sdružuje organizace z více než 100 zemí světa.

CELÉ  ČESKO  ČTE  DĚTEM

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. 

My neříkáme “Jdi a čti si!”, ale “Pojď, budu ti  číst”.

Stačí 20 minut denně. Každý den.

rodina-na-kole_big-2.jpg

Podporujeme čtenářskou gramotnost

Jsme členy Klubu mladých čtenářů Albatrosu a Knižního klubu Fragment. Posláním těchto klubů je vzbudit u dětí zájem o čtení. 

Žáci mají možnost si prostřednictvím školy objednávat knižní tituly i multimédia za příznivé klubové ceny.   

TESTOVÁNÍ  SCIO

scio-oceneni.jpg

    Ocenění          Certifikát pro školu           Mapa školy 2016 – 2017 grafy

Mapa školy 2016 – 2017 souhrn pro rodiče

SBĚR  PAPÍRU  A  VÍČEK  PRO  HANDICAPOVANÉ  DĚTI

podekovani-michalka.jpg

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se v loňském školním roce 2015/2016 zapojili do sběru papíru a pomohli tak podpořit Centrum Orion v Dlouhé Vsi.

Celkový výtěžek 1 577,- Kč se podařilo díky drobným osobním příspěvkům zaměstnanců ZŠ a MŠ navýšit na 1 800,- Kč.

Sbírejte s námi papír i nadále.

“Pomáhat má smysl.”

podekovani-orion2016.jpg
sber-plakat.jpg

Život  dětem     

Fond  Sidus

CPK CHRPA – Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci

Žáci se do projektů zapojují zakoupením drobných předmětů s logem.

Výtěžky ze sbírek jsou odesílány na konta těchto sdružení. 

 
 

OVOCE  DO  ŠKOL         

Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

ovoce-do-skol.jpg

MLÉKO DO ŠKOL

Cílem projektu je napomáhat zvýšení konzumace mléka a neslazených mléčných výrobků, které jsou svým obsahem bílkovin, vitamínů, vápníku a dalších minerálních látek důležité pro zdravý růst dítěte.

SNĚHULÁCI  PRO  AFRIKU

Jedná se o každoročně se opakující benefiční aktivitu, při které gambijským dětem pomáhají hlavně děti z českých škol a školek. Ve stejném termínu se na všech zapojených školách, školkách či dalších přihlášených organizacích stavějí sněhuláci. Forma pomoci africkým dětem spočívá v tom, že se vybírá startovné za každého sněhuláka ve výši 50,- Kč. Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková společnost Kola pro Afrikuve spolupráci s Gymnáziem Ostrava-Hrabůvka.

snehulaci-pro-afriku.jpg

Pohlednice – Sněhuláci pro Afriku 2015

zsams_roven.jpg

PLANETA  ZEMĚ  3000 

Planeta Země 3000 je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt pro žáky. Skládá se z jednotlivých vzdělávacích programů, jejichž prezentace probíhají formou multimediálních projekcí poutavých fotografií i videosekvencí, doprovodných autentických zvuků, hudby a naživo komentovaným výkladem. Programy přibližují žákům a studentům křehkost života, krásu i problémy naší planety a život obyvatel nejrůznějších zemí. Napomáhají tak k poznání a porozumění nejcennějšího místa, na kterém je nám dovoleno žít, naší planety Země. 

planetazeme3000.jpg

NEJBOHATŠÍ  EKOSYSTÉMY  PLANETY  ZEMĚ

Projekt vede žáky k pochopení významu divoké přírody, vnímání jejího ohrožení a nutné ochraně. Jeho nedílnou součástí je výchova a vzdělávání dětí a mládeže v České a Slovenské republice i v Indonésii. Projekt NEPZ navazuje na projekt Green Life, zabývající se přímou ochranou tropického deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat na Sumatře. Čeští a slovenští dobrovolníci se zde aktivně podílejí na záchraně deštného pralesa před jeho vykácením nebo vypálením. Dále zde organizují protipytlácké aktivity (ničí pytlácké pasti) a střeží soukromou pralesní rezervaci (92,5 ha) na hranicích s národním parkem Gunung Leuser, kde žijí ti nejohroženější živočichové naší planety, např. poslední tygři, orangutani nebo sloni sumaterští, … Monitorování chráněného území pomocí fotopastí probíhá ve spolupráci s indonéskou vládou a správou národního parku.

Více informací o projektu:  www.pralesdetem.cz   Reportáž 1   Reportáž 2    

Jiné odkazy:  Palma olejná    Rainforest    Vypalování pralesa

ŠKOLA  V  PŘÍRODĚ

Se spřátelenou školou Synkov-Slemeno jezdíme na školu v přírodě. Děti tráví značnou část dne ve zdravém přírodním prostředí, kde mají dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, což zvyšuje jejich tělesnou zdatnost. Upevňují si správné hygienické návyky a učí se postarat se samy o sebe bez pomoci rodičů. Odpočinou si od zaběhnutého školního stereotypu, odpoutají se od každodenních starostí a získají nevšední zážitky v kolektivu svých kamarádů. Poznají také nová místa, která by třeba jindy nenavštívily. Učí se vnímat přírodu a utváří si správný vztah k životnímu prostředí.

pohlednice.jpg

SAZKA  OLYMPIJSKÝ  VÍCEBOJ

Sazka Olympijský víceboj nabízí sportovní náplň pro všechny děti. Ať už školáky povzbudí ke sportování pro radost nebo v nich probudí touhu ukázat sportovní talent, hlavní je, aby se sport stal přirozenou součástí zdravého životního stylu dětí. Všechny zapojené děti obdrží sportovní vysvědčení, které jim ukáže jejich silné sportovní stránky. Motivací je také setkání s olympioniky nebo možnost probojovat se až do republikového finále.

Informační leták PDF

sazka-viceboj.jpg
0317_0001.jpg

OLYMPIÁDA  MALOTŘÍDNÍCH  ŠKOL

Již od roku 1996 se účastníme sportovní Olympiády malotřídních škol z blízkého okolí. V pořádání se školy každým rokem střídají. Žáci soutěží v tradičních sportovních disciplínách, které vyhovují podmínkám dané školy.

Zapojeny jsou:  ZŠ Roveň,  ZŠ Záměl,  ZŠ Rybná nad Zdobnicí,  

                        ZŠ Bohousová,  ZŠ Potštejn,  ZŠ Lhoty u Potštejna

p1370612.jpg

PLAVECKÝ  VÝCVIK

plavani.jpg

Každý rok se účastníme plaveckého výcviku (ZŠ + MŠ předškoláci).

MLADÝ  TECHNIK

Cílem projektu je rozvoj technického myšlení žáků pomocí stavebnice MERKUR. 

Projekt “Mladý technik” byl realizován v roce 2013 za finanční pomoci společnosti ŠKODA AUTO a. s. v rámci grantového programu “Popularizace technického vzdělávání na základních školách” a rozpočtu Města Rychnov nad Kněžnou.