2. pololetí šk. roku 2022/2023

TERMÍNY PLÁNOVANÝCH AKCÍ SE MOHOU MĚNIT
DLE AKTUÁLNÍ SITUACE. 

SLEDUJTE PROSÍM (NEJLÉPE KAŽDÝ DEN) NÁSTĚNKU V ŠATNĚ MŠ.