Školní rok 2022/2023

5. 9. – Rodičovská schůzka (bez rodičů nově přijatých dětí a předškoláků) -od 16 hod.

7. 9. – Rodičovská schůzka pro rodiče předškoláků – od 16 hod.

8. 9. – 1. lekce plaveckého výcviku – předškoláci

TERMÍNY PLÁNOVANÝCH AKCÍ SE MOHOU MĚNIT
DLE AKTUÁLNÍ SITUACE. 

SLEDUJTE PROSÍM (NEJLÉPE KAŽDÝ DEN) NÁSTĚNKU V ŠATNĚ MŠ.