Projekt EU

eu_plakat.jpg

Naše škola byla od 1. února 2011 do 31. července 2013 zařazena do projektu

“EU peníze školám” .Cílem projektu s názvem “EU peníze pro naši školu Roveň” byla podpora kvalitního vzdělávání žáků, realizace klíčových aktivit, naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit. Pedagogové se účastnili v rámci projektu metodických vzdělávání, ve kterých získali potřebné informace k zavádění moderních forem výuky, vytvořili množství učebních pomůcek, pracovních listů a digitálních učebních materiálů, které ihned začali používat ve vyučovacím procesu. Tímto nabylo vzdělávání žáků kvalitativně nových rozměrů, zejména v oblasti tvořivého aktivního učení. V současné době nám efektivně slouží 3 sady DUM po 20 materiálech a 6 sad učebních materiálů po 36 kusech. Prostřednictvím dělených hodin při vzdělávání došlo ke zvýšení efektivity práce a individualizaci výuky. V rámci projektu jsme navýšili naše snahy o kvalitnější čtenářskou, matematickou, jazykovou, vlastivědnou a přírodovědnou gramotnost žáků. Díky projektu jsme zajistili dostatek technických a materiálních podmínek pro celkovou modernizaci výuky.  Monitorovací zprávy byly zpracovány a zaslány na MŠMT v těchto termínech: První monitorovací zpráva (srpen 2011)Druhá monitorovací zpráva (únor 2012)Třetí monitorovací zpráva (srpen 2012)Čtvrtá monitorovací zpráva (únor 2013)Pátá monitorovací zpráva (srpen 2013)  –  zakončení projektu

_________________________________________________________________ 

Seznamy vytvořených digitálních učebních materiálů (DUMů):

Uvedení autoři poskytnou DUMy na požádání ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v České republice. 

Možno žádat e-mailem:  zsrovenrk@seznam.czČíslo a název šablony klíčové aktivity:III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTAutor:  Mgr. Martina VolfováPředmět: Vlastivěda Ročník: 4.Program: SMART NotebookNázev souboru: VY_32_INOVACE_VL4.R.01.xx 01 Pravěk – starší doba kamenná02 Pravěk – mladší doba kamenná03 Keltové04 Slované, Pohanští bohové05 Sámo, Velkomoravská říše06 Pověsti07 Test – Pravěk, Sámo, Slované08 První Přemyslovci09 Život za Přemyslovců10 Románský sloh11 Přemyslovci – králové12 Test – Pověsti, Velká Morava, Přemyslovci13 Lucemburkové14 Život ve středověku15 Gotický sloh16 Husitské války17 České země po husitských válkách18 Test – Lucemburkové, Husité, Slohy19 Opakování – Vodstvo, povrch20 Opakování – Česká republika____________________________________________ Číslo a název šablony klíčové aktivity:III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTAutor:  Mgr. Martina VolfováPředmět: Vlastivěda Ročník: 5.Program: SMART NotebookNázev souboru: VY_32_INOVACE_VL5.R.02.xx 01 Praha02 Středočeský kraj, Jihočeský kraj03 Plzeňský kraj, Karlovarský kraj04 Ústecký kraj, Liberecký kraj05 Královéhradecký kraj06 Pardubický kraj, Vysočina07 Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj08 Zlínský kraj, Jihomoravský kraj09 Slovensko10 Polsko11 Německo12 Rakousko13 Renesance14 Baroko15 Marie Terezie, Josef II.16 Život v 17. a 18. století17 Život v 19. století18 Rakousko-Uhersko, T. G. Masaryk19 Život ve 20. století20 Rychnov nad Kněžnou____________________________________________ Číslo a název šablony klíčové aktivity:III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTAutor:  Mgr. Jindřiška Klugerová, Mgr. Anna OubrechtováPředmět: MatematikaRočník: 2., 3., 4., 5.Program: SMART NotebookNázev souboru: VY_32_INOVACE_M2345.R.03.xx 01 Slovní úlohy 1. 02 Slovní úlohy 2. 03 Slovní úlohy 3. 04 Slovní úlohy 4. 05 Slovní úlohy 5. 06 Slovní úlohy 6. 07 Slovní úlohy 7. 08 Slovní úlohy 8. 09 Slovní úlohy 9. 10 Slovní úlohy 10. 11 Slovní úlohy 11. 12 Slovní úlohy 12. 13 Slovní úlohy 13. 14 Slovní úlohy 14. 15 Slovní úlohy 15. 16 Čísla 100 – 1 00017 Čísla 1 000 – 10 00018 Římské číslice19 Zlomky20 Desetinná čísla___________________________________________ Číslo a název šablony klíčové aktivity:V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních vědAutor:  Mgr. Martina VolfováPředmět: Vlastivěda Ročník: 4., 5.                   Program: Microsoft WordNázev souboru: VY_52_INOVACE_VL4.5.R.01.xx 01 Pověsti I.02 Pověsti II.03 Pravěk, Slované04 Přemyslovci I.05 Přemyslovci II.06 Velká Morava, Přemyslovci07 Středověk08 Jan Hus, husitské hnutí09 Král Zikmund, Jiří z Poděbrad10 Lucemburkové, Husitské války11 Test – Slovensko, Polsko12 Test – Německo, Rakousko13 Opakování učiva 4. ročníku I.14 Opakování učiva 4. ročníku II.15 Opakovací test I.16 Opakovací test II.17 Život na zámku18 Test – Vodstvo a povrch Evropy19 Venkovské zvyky v 18. stol.20 Test – Renesance, Baroko, Habsburkové21 Manufaktury, Čeští vynálezci22 Praha23 Revoluce 184824 Druhá světová válka25 Test – Závěrečné opakování26 Test – Kraje, pohoří, svět. strany27 Vodstvo ČR28 Test – Opakování 1. pololetí29 Test – Kraje – Opakování I.30 Test – Kraje – Opakování II.31 Test – Opakování 1. pololetí32 Baroko33 Sámo34 Románský sloh35 Jan Lucemburský36 Karel IV.____________________________________________ Číslo a název šablony klíčové aktivity:V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních vědAutor:  Mgr. Jindřiška KlugerováPředmět: PrvoukaRočník: 2.Program: SMART NotebookNázev souboru: VY_52_INOVACE_PRV2.R.02.xx 01 Čas – kalendář02 Čas – hodiny03 Režim dne04 Naše tělo05 Zdraví06 Zuby07 Úrazy a nemoci08 Zdravá výživa09 Roční období10 Voda11 Jaro12 Velikonoce13 Domácí zvířata14 Užitková zvířata15 Domácí mazlíčci16 Stromy17 Lesní plody18 Les19 Hmyz20 Přírodní společenstva21 Květiny22 Léto23 Květiny – poznáš je?24 Prázdniny25 Škola26 Školák27 Cesta do školy28 Podzim29 Počasí30 Ovoce a zelenina31 Domov32 Rodina33 Povolání34 Zima35 Zimní sporty36 Vánoce___________________________________________ Číslo a název šablony klíčové aktivity:II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazykůAutor:  Mgr. Martina VolfováPředmět: Anglický jazyk Ročník: 3., 4., 5.              Program: Microsoft WordNázev souboru: VY_22_INOVACE_AJ3.4.5.R.01.xx 01 Otázky a odpovědi o sobě02 Sloveso mít – překlad vět I.03 Fruit – Crossword04 Karty – pozdravy, pokyny05 Flashcards – Numbers06 Vegetable – Crossword07 Animals I. – Crossword08 Colours – Crossword09 In the house – Word matching10 Flashcards – Colours11 Game – Word snake, Cards12 Sloveso mít – překlad vět II.13 Halloween – Crossword14 In the house – Cards activity15 In the house – Crossword16 Christmas – Crossword17 Opakovací otázky18 Sloveso mít – překlad vět III.19 Cards – About me20 Přítomný čas průběhový – překlad21 Přítomný čas průběhový – LOTO22 Sloveso mít – kartičky23 Sloveso být – překlad vět I.24 Sloveso být, mít, čísla 0-10025 Sloveso mít – skládání vět26 Clothes – Crossword27 Easter – Wordsearch28 Přítomný čas prostý – LOTO29 My body – Crossword30 Sloveso mít rád – kartičky31 Jobs – Crossword32 Sloveso být – kartičky I.33 Animals II. – Crossword34 Alphabet game35 Sloveso být – kartičky II.36 Slovesa – kartičky____________________________________________ Číslo a název šablony klíčové aktivity:II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazykůAutor:  Mgr. Martina VolfováPředmět: Anglický jazyk Ročník: 3., 4., 5.              Program: Microsoft Word,  SMART NotebookNázev souboru: VY_22_INOVACE_AJ3.4.5.R.02.xx 01 Countries – Crossword02 English names 03 My school bag I. – Wordsearch04 Days of the week – Crossword05 My classroom – Wordsearch06 My hobbies I. – Wordsearch07 Numbers 0-20 – Crossword08 My hobbies II. – Crossword09 My school bag II. – Crossword10 Bathroom, Kitchen11 My pets – Wordsearch12 Numbers 0-12 – Wordsearch I., II.13 Inside / Outside14 Numbers 0-12 – Crossword15 Adjectives I. – Přídavná jména16 Adjectives II. – Přídavná jména17 Adjectives III. 18 Food I. – Wordsearch19 Test I. – Odpovědi na otázky20 My town21 My family I. – Have got22 Food II. – Wordsearch23 My family II. – Haven´t got24 Test II. – Odpovědi na otázky25 Christmas – Wordsearch26 My family – Crossword27 My family – Wordsearch28 Verbs I. – Crossword29 My body II. – Crossword30 Months of the year – Crossword31 Pokyny – Crossword32 Test III. – Sloveso mít33 My favourite toys I. – Wordsearch 34 Test IV. – Sloveso mít (zápor)35 My favourite toys II. 36 Verbs II. – Crossword____________________________________________ Číslo a název šablony klíčové aktivity:I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Autor:  Mgr. Anna OubrechtováPředmět: Český jazyk Ročník: 3., 4., 5. Program: Microsoft WordNázev souboru: VY_12_INOVACE_CJ.01.xx 01 Tvrdé souhlásky02 Měkké souhlásky03 Tvrdé a měkké souhlásky04 Vyjmenovaná slova po B05 Předložky s, z, předpona vz-06 Vyjmenovaná slova po L07 Vyjmenovaná slova po M08 Slovní druhy09 Podstatná jména rodu ženského – doplňování10 Vyjmenovaná slova po P11 Podstatná jména rodu ženského – přiřazování, doplňování12 Podstatná jména rodu ženského – doplňování, oprava chyb13 Přídavná jména – doplňování koncovek, vzory14 Vyjmenovaná slova po S15 Přídavná jména – určování vzorů16 Podstatná jména rodu mužského – přiřazování, vyhledávání17 Podstatná jména rodu mužského – doplňování18 Podstatná jména rodu mužského – přiřazování, slovní druhy19 Vyjmenovaná slova po V20 Podstatná jména rodu mužského – opakování21 Podstatná jména rodu mužského – vzory, tvoření vět22 Přídavná jména – skloňování23 Podstatná jména – opakování24 Slovesa – opakování, tvoření vět25 Podstatná jména – určování vzorů26 Slovesa – doplňování, tvar slovesa být27 Vlastní jména 28 Slovesa – určování sloves. kategorií29 Slovesa – určování sloves. kategorií30 Slovesa – slovesný  způsob31 Zájmena 32 Podstatná jména – Určování rodu, čísla, pádu33 Podstatná jména – Opakování34 Podmět a přísudek35 O větě a větách36 Shoda přísudku s podmětem____________________________________________ Číslo a název šablony klíčové aktivity:I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti  Autor:  Mgr. Anna OubrechtováPředmět: Český jazyk Ročník: 3., 4., 5.  Program: Microsoft WordNázev souboru: VY_12_INOVACE_02.xx   Materiály jsou zaměřeny na práci s textem.01 Dům02 Naše rodina03 Čtvrtek a škola04 Ptačí stěhování05 Proč děti chodí do školy?06 O hříbátku Aprílce07 Česká republika08 O bezohledném slonovi09 Čím budu10 Svíčka11 Přátelství12 První domy13 Pýcha třídy14 Měsíce15 Víte, co je sníh a led?16 Kdy je na světě nejkrásněji? Jaro17 Kdy je na světě nejkrásněji? Léto18 Kdy je na světě nejkrásněji? Podzim19 Kdy je na světě nejkrásněji? Zima20 Sněženky21 Jak a proč lidé před dávnými časy …22 Pohádka o zubařské vrtačce23 Rok v ovocné zahradě24 Řeka – život i nebezpečí25 Proč včely žijí v roji26 Život v lese27 Rostliny, které nám pomáhají28 Sedmikráska29 Rostliny a živočichové30 Dětské knížky31 Den pro kočku32 Les33 Dopis34 Co potřebuje k práci35 O těch, co se neučí36 Stanování ____________________________________________