ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Jindřiška Klugerová

ředitelka školy

 vyučující 1. + 2. ročníku (ČJ, AJ, HV)

Mgr. Jana Smutná

 tř. uč. 1. + 2. ročníku (M, PRV, TV, VV, PČ)

Mgr. Markéta Kulhavá

tř. uč. 3. – 5. ročníku (ČJ, AJ, PRV, PŘ, VL, HV)

Lucie Kollertová

asistent pedagoga

Andrea Kalousová 
 vychovatelka ŠD

Jiřina Šimerdová 
 školnice ZŠ
___________________________

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bc. Ilona Mikysková

 učitelka MŠ

Renata Pecháčková, DiS.

učitelka MŠ

Věra Mňuková

asistent pedagoga

Markéta Moravcová

 školnice MŠ
____________________________

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Andrea Kalousová

 vedoucí ŠJ

Hana Horáková

 kuchařka