Chcete vědět, jaké nástrahy čekají na Vás a Vaše děti na internetu? 

Jak se na internetu chovat nebo čeho se vyvarovat?

Kraje pro bezpečný internet​   – doporučujeme rodičům

Weby pro rodiče:
Modrá linka
Bílý kruh bezpečí
Kyberšikana
Desatero rad – volnočasové aktivity
Jdeme do školyBystré děti
Celé Česko čte dětem
Zdravé zuby
Mensa ČR
Jakou hru
Jděte ven
Atlas škol
Dobromysl
Weby pro děti:
Linka bezpečí
Školákov
Online cvičení  (čeština, matematika)
Procvičování
Krátké testíky
Tonda obal  

ČESKÝ  JAZYK

Abeceda
Kačer
Myšáci
Velká písmena
Význam slov
Slova nadřazená a podřazená
Slova protikladná 
Počet slabik ve slověČervíciPořadí vět
Pohádky
U, Ú, ŮDoplňování u, ú, ů 
Doplňování u, ú, ů – Kulihrášek 
Druhy vět
Medvídek Pú
Klaun
Postavy
Větné vzorce
Větné vzorce
Tvrdé a měkké slabiky
Různá cvičení
Párové souhlásky
Mlsné žabky
Rozkvetlá louka
Sněhuláci
 
Slovní druhy
Třídění podstatných jmen
Slovní druhy v oblacích
Podstatná jména – rod, číslo, pád
Podstatná jména – rod střední
Podstatná jména – rod ženský

Podstatná jména – rod mužský
Slovesa – Flinstounovi
Slovesa – Kamarádi

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po celý rok

Procvičování vyjmenovaných slov 1

Procvičování vyjmenovaných slov 2

Procvičování vyjmenovaných slov 3

Procvičování vyjmenovaných slov 4

MATEMATIKA

Násobilka – Vesmír

Násobilka – Žabičky

Násobilka – Kočky

VLASTIVĚDA

Dějiny  (4. ročník)

Virtuální pilot

PRVOUKA

Prvouka  (2. ročník)

Prvouka  (3. ročník)

ANGLIČTINA

Obrázkový slovník

Procvičování – hry

Angličtina s Hurvínkem

Různé testy na procvičování

Krátké testíky

DOPRAVNÍ  VÝCHOVA

ŠKODA hrou

Dopravní výchova  (ŠKODA hrou)

BESIP – Dopravní výchova

BESIP – Videomateriál

BESIP – Bezpečí dítěte v dopravě – pro rodiče  (soubor PDF)

BESIP – Křižovatky   (soubor PDF)

Záchranný kruh – Příručka první pomoci

RŮZNÉ

Všeobecné testy – kvízy od 10 let