Obnovení výuky TV

Od 3. 5. 2021 jsou ve škole povoleny sportovní činnosti konané venku, při kterých mají žáci výjimku z nošení roušky. Od 3. 5. budou mít tedy žáci výuku TV dle stávajícího rozvrhu, při níž budou mít sundanou roušku. Vzhledem k tomu, že bude probíhat venku, je třeba si přinést odpovídající oblečení a obuv.

Zápis do 1. roč. pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis dětí do 1. roč. ZŠ probíhat (stejně jako minulý rok) bez přítomností budoucích prvňáčků, tj. uskuteční se pouze podáním žádosti o přijetí, nebo žádosti o odkladu školní docházky zákonnými zástupci. Termín pro podání žádostí: 12. – 16. 4. 2021. Způsoby podání žádostí: datovou schránkou e-mailem s elektronickým podpisem […]

Provoz ZŠ od 1. 3. do 21. 3.

Vážení rodiče,vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR přijala dne 26. února 2021 nová krizová opatření č. 200, kterým se s účinností od 27. 2. 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. roč. ZŠ. Od 1. 3. bude tedy i pro tyto žáky probíhat distanční výuka. Podrobnější informace o této výuce zašleme rodičům během pondělí 1. 3. na […]

Informace k provozu od 4. 1.

V týdnu od 4. 1. do 10. 1. docházejí na výuku do školy pouze žáci 1. a 2. roč. za organizačních a hygienických podmínek stejných jako před vánočními prázdninami. Žáci 3. – 5. roč. mají v tomto týdnu distanční výuku, tj. zůstávají doma – informace s obsahem učební látky, příp. rozpis on-line schůzek zašleme rodičům […]