Zrušení ranní družiny ve dnech testování

Ve dnech testování se ranní družina ruší. Žáci budou do školy přicházet nejdříve v 7 hod., s nasazenou rouškou, a po provedení testu s negativním výsledkem budou odcházet do své třídy.

Čertovská soutěž

Žáci navštěvující naši školní družinu se ještě před vyhlášením karantény stihli zapojit do Čertovské soutěže vyhlášené Déčkem. Vyrobili s paní vychovatelkou čerty a čertíky a zabydleli je do vlastního pekla. Hotový výrobek je umístěný v Déčku na Čertovské výstavě, kterou je možno navštívit ve dnech 30. 11. – 8. 12. 2021 – pokud ovšem stávající […]