Provoz ŠD od 12. 4.

Od 12. 4. je z důvodu povinného zachování homogenity skupin/ tříd školní družina poskytována pouze žákům I. třídy (tj. žákům 1. + 2. ročníku). Děkujeme za pochopení.

Provoz ŠD od 4. 1. 2021

Ranní i odpolední provoz školní družiny pro žáky 1. a 2. ročníku beze změny. Vzhledem k celodennímu nošení roušek žádáme rodiče o zvážení délky nezbytně nutné doby pobytu žáků ve družině a o vybavení dostatečným počtem roušek na výměnu.

Úplata za družinu

Na základě úpravy Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, č. 423/2020 Sb., par. 11, bod 5, se žákům přihlášeným do ŠD v době jejich distančního vzdělávání úplata za školní družinu poměrně snižuje, nebo se vůbec za daný měsíc nestrhává.