PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠJ

V období letních prázdnin je provoz školní jídelny od 7. 7. do 13. 8. 2021 přerušen. Pro cizí strávníky v těchto týdnech školní jídelna nevaří.