Uzavření MŠ

Ve dnech 27. – 29. 10. je mateřská škola uzavřena.

Zahájení plaveckého výcviku a změna rozvrhu

V návaznosti na zahájení plaveckého výcviku od čtvrtka 7. 10. dochází v týdnu od 4. 10. k úpravě rozvrhu po celou dobu konání tohoto plaveckého výcviku. Upravený rozvrh mají žáci zapsaný v žákovských knížkách, příp. rozvrzích hodin. Po skončení plaveckého výcviku se vracíme k rozvrhu platnému od začátku školního roku, který je uveden na webových […]