ZŠ a MŠ

Roveň 60

ben-white-qDY9ahp0Mto-unsplash-2

Zápis do 1. roč. pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis dětí do 1. roč. ZŠ probíhat (stejně jako minulý rok) bez přítomností budoucích prvňáčků, tj. uskuteční se pouze podáním žádosti o přijetí, nebo žádosti o odkladu školní docházky zákonnými zástupci.

Termín pro podání žádostí: 12. – 16. 4. 2021.

Způsoby podání žádostí:

  • datovou schránkou
  • e-mailem s elektronickým podpisem zák. zástupce
  • poštou
  • osobním podáním ve škole (vhozením do schránky na budově školy)

K žádosti o přijetí i o odklad je třeba přiložit kopii rodného listu dítěte v papírové, nebo digitální (sken, fotografie zaslané mailem) podobě.

K žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (či klinického psychologa).

V případě nejasností, dotazů, domluvy nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 606 970 611 nebo školním e-mailu zsrovenrk@seznam.cz.

Žádosti ke stažení:

Další aktuální informace sledujte na našich webových stránkách. Děkujeme.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email