ZŠ a MŠ

Roveň 60

logo-eu

Projekt ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

OP VVV – OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“

Název projektu:  ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI  (CZ.02.3.68/0.0/16_022/0007624)

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Slouží ke zlepšení kvality předškolního vzdělávání a kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů a k prohloubení spolupráce s rodiči dětí a žáků.

V rámci tohoto projektu probíhají, nebo budou probíhat v naší MŠ a ZŠ vybrané aktivity (Šablony), které jsou financovány z poskytnuté dotace.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email