ZŠ a MŠ

Roveň 60

logo-eu

Projekt ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2

OP VVV – OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II“

Název projektu:  ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2 (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015918)

Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Slouží ke zlepšení kvality vzdělávání a kvality výsledků žáků v klíčových kompetencích, k podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem a k podpoře projektové výuky.

V rámci tohoto projektu budou probíhat v naší MŠ a ZŠ následující aktivity (Šablony), které jsou financovány z poskytnuté dotace:

  • Projektový den mimo MŠ
  • Čtenářský klub
  • Klub cizího jazyka
  • Klub logiky a deskových her
  • Projektový den mimo ZŠ

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email