Projekt ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

OP VVV – OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ Název projektu:  ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI  (CZ.02.3.68/0.0/16_022/0007624) Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Slouží ke zlepšení kvality předškolního vzdělávání a kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, […]

Šablony MŠ a ZŠ

Mateřská škola v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů – vzdělávací program na téma Specifika práce pedagogů s dvouletými dětmi v MŠ sdílení zkušeností pedagogů – návštěvy cizí MŠ v oblasti spolupráce s rodiči – odborně zaměřená tematická setkávání vybraného odborníka s rodiči dětí Základní škola v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů – vzdělávací program související s tématem zvyšování […]

Projekt ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2

OP VVV – OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II“ Název projektu:  ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2 (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015918) Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Slouží ke zlepšení kvality vzdělávání a kvality výsledků žáků v klíčových kompetencích, k podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem […]

Halloween

Ve čtvrtek 5. 11. proběhne v naší MŠ halloweenský karneval.

Ahoj všichni!

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.